Ik heb enorm veel gehad aan de empathische en professionele begeleiding van Lieselotte. Ze voelt zeer goed aan wanneer er tijdens de sessies meer focus gelegd dient te worden op jezelf als individu of op het opvoedingsaspect. Ze luistert actief naar feedback en weet zich perfect aan te passen aan de noden van het moment.

Denis Verstraeten