Een succesvol bedrijf dankzij gelukkige werknemers!

Kost-benefit van preventieve gezondheidszorg

Wist je dat 32% van de Belgische werknemers last van stress op het werk (cijfers: Securex 2022)? Stress, burn-out en depressie leiden tot hogere ziekteverzuimcijfers. In België is stressgerelateerd ziekteverzuim 39% gestegen van 2015 tot 2020 (cijfers: Mensura). Deze extra kost voor bedrijven blijkt aanzienlijk. De gemiddelde kost van 1 persoon met burn-out voor een bedrijf is maar liefst €23.677. Met andere woorden, het loont als werkgever om aandacht te schenken aan de geestelijke gezondheid van medewerker.

32% werknemers last van stress

dit zorgt voor hoger ziekteverzuim

en bijgevolg voor een hogere kost

Het loont om hier aandacht aan te schenken!

Preventieve zorg

Vroegtijdige interventies gericht op het voorkomen van mentale gezondheidsproblemen.

Voorkomen van escalatie naar ernstigere problemen.

Vermindering van ziekteverzuim.

Verbeterde werknemers-tevredenheid en -productiviteit.

Voorbeelden: Mindfulness-training, stressmanagement workshops, periodieke psychologische screening.

Onderzoek toont aan dat preventieve maatregelen de incidentie van burn-out en depressie significant kunnen verminderen (Bron: Belgische Vereniging voor Psychotherapie, 2021).

Curatieve zorg

Behandeling van reeds bestaande mentale gezondheidsproblemen.

Hogere kosten op lange termijn.

Langere herstelperioden.

Mogelijke blijvende impact op werkvermogen en productiviteit.

Voorbeelden: Therapieën zoals cognitieve gedragstherapie, medicatie, intensieve counseling.

Curatieve behandelingen zijn effectief maar kostbaar en tijdrovend, met mogelijk blijvende gevolgen voor de betrokken werknemer en het bedrijf (Bron: Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, 2022).

De voordelen

Het loont dus om in te zetten op het psychische welbevinden van uw medewerkers, zowel om financiële als op niet financiële redenen. 

”Preventieve

Vermindering van ziekteverzuim en verhoogde productiviteit.

Verlaagde gezondheidszorgkosten.

Verbeterde werknemerstevredenheid en -retentie.

Positief bedrijfsimago en betere werkomgeving.

Wat bieden wij?

Om te beginnen hebben we een uitgebreid en multidisciplinair team bestaande uit psychologen, psychotherapeuten, artsen en coaches met expertise op heel wat verschillende gebieden. Vervolgens staan we voor geen of korte wachtlijsten in vergelijking met vaak enkele maanden gemiddeld in België. Tot slot zorgen we voor een ruim preventief én curatief aanbod gaande van online 1 op 1 gesprekken tot workshops en programma’s enz. over voeding, slaap, faalangst, stressmanagement, perfectionisme, burn-out, …

Gekwalificeerde hulpverleners

Geen wachtlijsten

Ruim aanbod

Hulp op maat in jouw living

Dreamteam van De FlowFabriek

De allereerste volledig online groepspraktijk van België.