Op zoek naar een specifiek soort coaching/therapie?

Zoeken op basis van het soort therapie/coaching:

Misschien ben jij op zoek naar een bepaald soort coaching. Of therapie. Of misschien ben je gewoon benieuwd wat er zo allemaal mogelijk is. Naast gesprekstherapie, hebben wij nog heel wat ‘speciallekes’ namelijk. Niet iedereen is even goed in praten, wel?

Sofie & team

P.S.: Als je niet goed weet wat een bepaald soort theapie nu precies inhoudt, dan vind je wat lager meer info over de verschillende soorten die we hier overlopen.

ACT staat voor 'Acceptance & Commitment Therapy'. Het is een specifieke vorm binnen de cognitieve gedragstherapie die je helpt om op een fexibelere manier om te gaan met obstakels die je tegen komt (acceptance) zodat je kan blijven investeren in wat je echt belangrijk vindt. Er wordt ruimte gemaakt voor negatieve ervaringen, je leert verder op een andere manier naar je gedachten en jezelf te kijken, in het hier en nu en je staat stil bij wat echt belangrijk is voor jou, zodat je daarin kan investeren.

Contextuele therapie is een vorm van systeemtherapie, wat wil zeggen dat er gekeken wordt naar relaties en familie en het beredere geheel of systeem. Maar je zou het ook een vorm van integratieve therapie kunnen noemen, want er zitten ook stukken in vanuit de traditionele therapie en dus gericht op het individu. Er wordt in de diepte gekeken vanuit vier invalshoeken:

  • feitelijk: Wie ben je? Welke job doe je? Hoe ziet je gezin eruit? Welke dingen heb je meegemaakt? ...
  • psychologisch: Wat zijn jouw individuele psychologische problemen? Hoe ervaar jij wat er gebeurt? ...
  • systemisch: Hoe verlopen sociale relaties? Wat zijn dynamieken? Hoe lopen verhoudingen met anderen? ...
  • relationeel-ethisch: Hier komen begrippen zoals loyaliteit, onrechtvaardigheid, de balans van geven en ontvangen, generaties,... aan bod.

Soms blijven gebeurtenissen uit het verleden een grote negatieve impact hebben op hoe je vandaag in het leven staat. Het lijkt alsof je het gewoon niet verwerkt krijgt. EMDR start dit verwerkingsproces (opnieuw) op en helpt je om nieuwe, positieve en krachtige overtuigingen op te bouwen.

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie. Je gedachten, fantasieën, herinneringen en opvattingen over gebeurtenissen staan hier centraal. Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de 'gekleurde bril' waardoor hij de dingen ziet. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen.

De meeste technieken binnen de gedragstherapie zijn gebaseerd op hoe mensen leren ('leerprincipes').  Er wordt verondersteld dat hoe we denken, voelen en handelen grotendeels gebaseerd is op hoe we in het verleden geleerd hebben over de wereld rondom ons (onze 'leergeschiedenis').

Een ander belangrijk aspect is dat gedragstherapie vaak gericht is op doen.  We gaan in kaart brengen hoe jij geleerd hebt te voelen, denken en doen. Inzicht is een eerste stap en vervolgens gaan we ook proberen om betekenissen te veranderen, onder andere door te oefenen met nieuw gedrag.

Mindfulness staat voor 'je volledig bewust zijn van de huidige ervaring'. Je gaat dus leren anders opmerken, vertragen, aandachtig zijn zodat je intenser en bewuster kan gaan leven. Je kan zo leren afstand nemen van alle gedachten in je hoofd en je makkelijker ontspannen, beter concentreren, enz. Je geest wordt rustiger en je leert meer in het 'hier en nu' leven.

Op een andere manier zoeken?

Hulp op maat in jouw living!

Nog vragen? Geef ons een seintje!

badge MVO-scan